Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 17 2012

Caroline
5641 efe7
Reposted fromdziewcze dziewcze viaSayid Sayid

November 30 2012

Caroline
3673 289c 500
Sponsored post
soup-sponsored
Reposted byLegendaryy Legendaryy

November 29 2012

Caroline
0820 5a84
Reposted fromphilomath philomath viabiszkoptowyluk biszkoptowyluk
Caroline
Caroline
6388 c590
Reposted frommarysia marysia viabiszkoptowyluk biszkoptowyluk

October 28 2012

Caroline
Znowu to robisz, przywiązujesz się do każdego kto cię zauważy, bo jesteś samotna
— Biały Oleander
Caroline
Reposted frommamciezjemcie mamciezjemcie viadupacycki dupacycki
Caroline
Caroline
5554 e199
Reposted fromproof proof viabiszkoptowyluk biszkoptowyluk

October 17 2012

Caroline
4374 bcc1
Reposted fromnawrocka nawrocka viabiszkoptowyluk biszkoptowyluk
Caroline
Ilość idiotów mnie przerosła, zdecydowanie.
Caroline
boję się że nie można mnie kochać
Caroline
Nie szukaj miłości na siłę. Odpuść sobie i po prostu żyj. Ona sama przyjdzie.. Za rok, dwa albo miesiąc, tydzień.. a może już jest.
— lovexlovex.moblo.pl
Reposted frommefir mefir viabiszkoptowyluk biszkoptowyluk

October 05 2012

Caroline
czy jeżeli przeszłam samą siebie, to jestem jednocześnie zwycięzcą i przegranym?
Caroline
za dużo sobie wyobrażam
Reposted frommajkey majkey viabiszkoptowyluk biszkoptowyluk
5618 b9d3
Reposted frombwana bwana
Caroline
Caroline
Caroline
9561 895b
Reposted fromznikanie znikanie viamishadot mishadot

September 18 2012

Caroline
Reposted frombethgadar bethgadar viacrowic crowic
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...